Menadżer ds. Kooperacji i Sprzedaży – Elastyczne godz.pracy