Menadżer ds. Kooperacji i Sprzedaży –Elastyczne godz. pracy