Operator Linii Produkcyjnej – indywid. wynagrodz. i premie