Zabytki Tarnobrzega i okolic

Zabytki miasta Tarnobrzeg - co warto zobaczyć w Tarnobrzegu?

Warto wiedzieć, że dzisiejszy Tarnobrzeg to nie tylko atrakcyjny zbiornik wodny, bowiem miasto i jego kilkuwiekowa historia pozostawiła po sobie ślad w postaci wielu zabytków, które z pewnością warto poznać i zobaczyć.

Adresy zabytków w Tarnobrzegu:

TARNOBRZEG – Centrum
– XVII wieczny Zespół klasztorny oo. Dominikanów, a w nim kościół pw. Wniebowzięcia NMP z cudownym obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej,  oraz  klasztor oo. Dominikanów
– Kapliczka pw. św. Barbary, na terenie szpitala, ul. Mickiewicza, XVIII/XIX w.
– Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej, ul. Targowa
– Cmentarz żydowski, ul. Sienkiewicza, XVIII/XIX w.
– Dawny sąd powiatowy, ul. Dominikańska 6, obecnie liceum, koniec XIX w.
– Dom, pl. Głowackiego 41, XIX/XX w.
– Dom Bratniak, pl. B. Głowackiego 52, XIX/XX w.
– Dom, pl. B. Głowackiego 53, 1 ćw. XX w.
– Dawny browar, ul. Jachowicza 12, poł. XIX, XX w.
– Magistrat, ul. Kościuszki 12, koniec XIX w.
– Gimnazjum, obecnie Urząd Miasta, ul. Kościuszki 32, 1909 r.
– Dworek, ul. Mickiewicza 19, k. XIX w.
– Budynek Zarządu Dóbr Tarnowskich, ul. Sandomierska 25, 2 poł. XIX w.
– Dom „Towarzystwa Kasynowego”, ul. Słowackiego 2, 1912–1914
– Dom, ul. Szeroka 9, po 1880 r.
– ul. Kościuszki 4 – dawne więzienie UB, w czasie okupacji więzienie gestapo.  Miejsce kaźni polskich patriotów z rejonu tarnobrzeskiego. Egzekucji dokonywano przy murze klasztornym.

Tarnobrzeg – Zamek Dzikowski
– Pałac Tarnowskich (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega), XV–XVIII
– Oficyna, 1859 r.
– Park, XIX w.
– Kordegarda z ogrodzeniem parku, XIX w.
– Stajnia z ujeżdżalnia, obecnie hala sportowa, XIX w.
– Oranżeria, XIX w.
– Dozorcówka, ul. Na Dole 9, XIX w.
– Wozownia, XIX w.
– Lodownia, XIX w., ul. Sandomierska 27
– Elektrownia, 1 ćw. XX w., ul. Sandomierska 27

Tarnobrzeg – Miechocin
– Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny, koniec XV w.
– Cmentarz na Piaskach, ul. Stanisława Orła, 1 poł. XIX w. (kaplica Archanioła Gabriela,  ogrodzenie cmentarza)

Tarnobrzeg – Mokrzyszów
Zespół pałacowy, 2 poł. XIX w. (obecnie Oddział Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie), ul. Sienkiewicza: neogotycki Pałac Myśliwski (inne nazwy: Pałac Mokrzyszowski, Pałac Szindlerów, Dworek Myśliwski), oficyna z końca XVIII w., obecnie dom nr 204, park

Tarnobrzeg – Nagnajów
– Dwór Padewiczów, 2 ćw. XIX w., XIX/XX w.

Tarnobrzeg – Wielowieś
Zespół kościoła parafialnego (kościół pw. św. Gertrudy z kaplicą grobową rodziny Tarnowskich – XVII w.; ogrodzenie z kaplicami, 2 poł. XIX, plebania, początek XX w.)
– Zespół klasztorny Sióstr Dominikanek, os. Wielowieś 207, 2 poł. XIX w. (kaplica, dom sióstr, szkoła, cmentarz klasztorny)

Tarnobrzeg – Wymysłów
– Spichlerz dworski z 1843 roku, obecnie Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, ul. Pawłowskiego 14
– Wytwórnia wódek i likierów wzniesiona przez Tarnowskich w 1832 r. (obecnie hotel)

Tarnobrzeg – Sielec
– Kaplica św. Jacka z XIX w.