– Spichlerz dworski z XIX w.

Spichlerz dworski z 1843 roku

Spichlerz dworski z XIX wieku – ostatni zachowany relikt dawnego folwarku na Wymysłowie, będącego niegdyś fragmentem dóbr hrabiów Tarnowskich. Spichlerz wzniesiony w 1843 roku w stylu późnego klasycyzmu, według projektu ówczesnego właściciela dóbr dzikowskich, hrabiego Jana Bogdana Tarnowskiego. Spichlerz to trójkondygnacyjny budynek, murowany z cegły, wzniesiony na planie idealnego prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem (dachówka ceramiczna). Budowla o zachowanych wewnątrz oryginalnych modrzewiowych stropach belkowanych oraz o pierwotnym układzie wnętrz.

W okresie powojennym budynek wykorzystywany przez Zespół Szkół Rolniczych – urządzono tu między innymi skład nawozów sztucznych, co spowodowało zniszczenie ścian parteru, a ogólny stan budynku doprowadziło do ruiny. W 1987 roku na terenie dawnego folwarku zaczęło powstawać nowe osiedle mieszkaniowe. Wówczas też, wiele zabudowań gospodarczych wyburzono. Zachował się jedynie spichlerz, który ocalał ze względu na swoje walory architektoniczne. W latach 1989-1991 został przeprowadzony gruntowny remont i adaptacja budynku na potrzeby siedziby przyszłego Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Podczas renowacji obiektu, zadbano o to aby zachować wewnątrz budynku oryginalne modrzewiowe belkowe stropy oraz pierwotny układ wnętrz. Muzeum Historyczne miało tu swoją siedzibę do roku 2011 (aktualnie znajduje się w Zamku Dzikowskim).

Od 2013 roku swoją w spichlerzu mieści się Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego.

Warto też zwrócić uwagę na znajdujący się na dziedzińcu spichlerza pomnik poświęcony pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na pamiątkowy obelisk poświęcony koniom ze sławnej niegdyś stadniny dzikowskiej, zrabowanej przez armię rosyjską podczas I wojny światowej. Obelisk pierwotnie znajdował się na łące dzikowskiej z polecenia hr. Zdzisława Tarnowskiego. Na dziedzińcu spichlerza znajduje się też głaz narzutowy pochodzący z zagrody wybitnego działacza chłopskiego i senatora II Rzeczypospolitej, Wojciecha Wiącka z Machowa.