Mokrzyszów – Pałac Myśliwski

XIX wieczny Pałac Myśliwski w Tarnobrzegu

XIX wieczny neogotycki Pałac Myśliwski w Tarnobrzegu (ul. H. Sienkiewicza) nazywany także Pałacem Mokrzyszowskim, Pałacem Szindlerów czy Dworkiem Myśliwskim. Obecnie wykorzystywany jest na potrzeby Centrum Kształcenia Nauczycieli.

Budowę Pałacu w Mokrzyszowie rozpoczęto przed rokiem 1853, dla Antoniego Teodora Schindlera. Budowa pałacu z dwiema wieżyczkami bocznymi trwała do 1893 roku. Obecnie Pałac jest bardzo dobrze zachowany i stanowi świetny przykład klasycznej neogotyckiej angielskiej architektury romantycznej: wzniesiony na planie prostokąta, piętrowy, z ryzalitami i wieżyczką oraz tarasem ogrodowym. Wieża trójkondygnacyjna nakryta dachem czterospadowym i hełmem. We wschodniej elewacji taras z szerokimi schodami. Ryzality zwieńczone trójkątnymi szczytami i wieloboczna baszta nakryta ostrosłupowym hełmem. Elewacje dzielą poziomo pasy gzymsów kordonowych, okna o niejednolitym wykroju, zdobione ramową dekoracją. Dachy strome, kryte blachą i dachówką ceramiczną. Wnętrze Pałacu podzielone jest przez sień umiejscowioną na dłuższej osi budynku.

Pałac zachował kompletny neogotycki detal architektoniczny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Możemy podziwiać na przykład oryginalną stolarkę okienną i drzwiową, czy zachowaną w swej pierwotnej, neogotyckiej formie, klatkę schodową z modrzewiowymi schodami, częścią kasetonów i boazerii w hallu. Klatka schodowa posiada neogotyckie krzyżowo-żebrowe sklepienia.

Pałac otoczony jest trzema hektarami – stanowiącą pozostałość założeń XIX wiecznego Parku.

Na terenie Mokrzyszowa, zachowały się także liczne zabudowania folwarczne oraz dawny dom zarządcy posiadłości.